Gweithdy Hyfforddiant Agweddau Disgyblion Atynt Eu Hunain A'r Ysgol (PASS) Canolbwyntio ar adroddiadau

Rydym ni wedi trefnu tri gweithdy hyfforddiant i helpu ysgolion Sir Ddinbych wneud y defnydd gorau o’u data PASS. 

I fynychu’r hyfforddiant:

  1. Mae’n rhaid bod pob disgybl wedi cwblhau’r arolwg. 
  2. Bydd arnoch chi angen dod â’ch adroddiad PASS efo chi.
  3. Bydd arnoch chi angen dod â’ch adroddiad ymyriadau efo chi (os ydych chi wedi ei ddefnyddio) 

Pwy gaiff ddod

Mae’r sesiwn hon ar gyfer yr aelod o staff yn eich ysgol sy’n dadansoddi adroddiadau PASS ac yn defnyddio’r data. Gallwch anfon mwy nag un aelod o staff pe dymunwch. .

Pryd mae’r gweithdy?

Dydd Llun 19 Chwefror 2018

 • Gweithdy A: 9.00am - 11.00am
 • Gweithdy B: 11.30am - 12.00pm  
 • Gweithdy C: 2.00pm - 4.00pm

Yn lle?

Ystafell 1A, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

Parcio a chyfleusterau ar gyfer pobl anabl 

Bydd parcio ar gael yn Neuadd y Dref.  Mae yna hefyd fannau parcio i ddeiliaid bathodynnau glas a mynediad hygyrch.  

Lluniaeth 

Bydd lluniaeth ar gael. Efallai yr hoffech chi ddod â chinio efo chi os ydych chi’n mynychu gweithdy B.

Sut i gymryd rhan

Bydd arnoch chi angen archebu lle i fynychu'r digwyddiad hwn cyn 25 Ionawr. I archebu lle, llenwch y ffurflen isod.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Pa sesiwn yr hoffech chi ei mynychu?
 • A yw pob disgybl wedi cwblhau PASS yn y cyfnod sylfaen (derbyn, meithrin, blwyddyn 1 a 2)?
 • A yw pob disgybl wedi cwblhau PASS yng nghyfnod allweddol 2?
 • Ydych chi wedi lawrlwytho eich adroddiad PASS