Barod am Waith

barod am waith

Mae Barod am Waith yn cael ei ddarparu gyda chefnogaeth Gyrfa Cymru ac mae’n gweithio gyda chyflogwyr i helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau yn y gweithle a chael cefnogaeth fentora a chyngor gyrfaoedd ychwanegol.

Bydd y rhaglen yn darparu cyngor gyrfaoedd yn y cwricwlwm craidd a gyflwynir gan ysgolion, a bydd yn cynnwys busnesau sy'n bartneriaid gyda'r ysgol, fel y gallant roi cyngor ymarferol.

Cyfnewidfa Addysg Busnes

Mae’r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn gronfa ddata sy’n cael ei hwyluso gan Gyrfa Cymru, gan roi cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion i ddatblygu rhaglenni cyffrous i wella cwricwlwm ar gyfer disgyblion.

 

 

Dysgwch fwy am y Gyfnewidfa Addysg Busnes