Adrodd am fater safonau masnach

Mae gan Cyngor ar Bopeth gytundeb gyda Safonau Masnachu i roi cymorth i chi adrodd am broblem. Os ydych yn teimlo eich bod wedi’ch camarwain wrth brynu nwyddau neu wasanaethau ac yn dymuno ein hysbysu amdano, yna dylid cysylltu â gwasanaeth defnyddiwr Cyngor ar Bopeth.

Gellir gwneud hyn drwy ffonio 03454 040505 neu gallwch gwblhau ffurflen ymholiad ar-lein gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Cwblhau ffurflen ymholiad ar-lein