Gwerthiannau dan oed

Mae’n drosedd gwerthu nwyddau neu wasanaethau sydd â chyfyngiad oed i berson sydd dan yr oed a benodir. Gallwch ffeindio beth yw’r cyfyngiadau ar blant a phobl ifanc o ran prynu nwyddau neu wasanaethau arbennig drwy ymweld â thudalen we Cyngor ar Bopeth pobl ifanc-arian a hawliau defnyddwyr

Adrodd gwerthiannau i rai dan oed

Os byddwch chi’n meddwl fod busnes wedi bod yn gwerthu unrhyw rai o’r eitemau hyn i rywun sydd dan oed, gallwch eu hadrodd drwy gysylltu â ni. Bydd angen i chi roi:

  • Enw a chyfeiriad y busnes rydych chi’n ei adrodd.
  • Manylion ynglŷn â pha bryd y digwyddodd y gwerthiant dan oed yma, beth a brynwyd a beth oedd oed y prynwr yn eich tyb chi.