Troseddau casineb

hate-crime

Nid yw trosedd casineb yn iawn. Riportiwch ef.

Beth yw trosedd casineb?

Trosedd casineb yw trosedd sy’n digwydd i rywun oherwydd pwy ydyn nhw.

Mae hyn yn cynnwys:

 • galw enwau
 • bwrw a dyrnu
 • rhywun un gwneud hwyl am eich pen
 • bwlio
 • rhywun yn codi ofn arnoch
 • cael eich eiddo wedi’i ddwyn neu ei ddifrodi

Gall trosedd casineb ddigwydd i rywun oherwydd:

 • hil
 • crefydd neu gred
 • cyfeiriadedd rhywiol
 • canfyddiad rhywun o’i ryw
 • anabledd, gan gynnwys anabledd dysgu
 • anabledd corfforol ac iechyd meddwl

Dylech ddweud wrth yr heddlu os oes trosedd casineb yn digwydd i chi, os ydych chi’n gweld trosedd casineb yn digwydd, neu os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi dioddef trosedd o’rfath. Os nad ydych chi eisiau dweud wrth yr heddlu, medrwch ei riportio i asiantaethau eraill megis Cymorth i Ddioddefwyr neu grwpiau cymorth cymunedol lleol.

Sut i ddweud wrth yr heddlu am drosedd casineb

Yn bersonol:

Gallwch alw heibio i’ch Gorsaf Heddlu leol yn bersonol neu siarad â’ch SCCH neu Swyddog Heddlu cymunedol.

Dros y ffôn:

Mewn argyfwng, galwch 999. Ar gyfer cwestiynau cyffredinol neu er mwyn dweud wrth yr heddlu am drosedd neu ddigwyddiad sydd wedi digwydd, galwch 101.

Llinell Cymorth i Ddioddefwyr (Rhadffôn 24/7) 0300 30 31 982

Ar-lein

Gweld yn Glir - Gallwch ddweud wrth yr heddlu am drosedd casineb ar report-it.org.uk

Gallwch ddweud wrth Cymorth i Ddioddefwyr arlein ar www.reporthate.victimsupport.org.uk

Grwpiau Cymorth:

Medrwch gysylltu â grwpiau cymorth yn eich ardal leol – ceir rhestr o gysylltiadau grwpiau cymorth ar wefan Gweld yn Glir www.report-it.org.uk