Rydym ond yn derbyn tri bag o rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn ein Parciau Ailgylchu fesul mis. Os oes arnoch angen cael gwared ar fwy, yna gallwch logi sgip gan gwmni trwyddedig.

Colomendy

Dinbych
LL16 5TA

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

Mae amseroedd agor yn newid pan fydd amserau arbed golau dydd yn newid.

31 Mawrth (2019) i 27 Hydref (2019)

  Dyddiau   Amseroedd agor
  Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Gwener
 (ar gau Dydd Iau)
   10yb-6yh
  Dydd Sadwrn a Dydd Sul     9yb-5yh

29 Hydref (2018) i 30 Mawrth (2019)

  Dyddiau   Amseroedd agor 
  Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Gwener
 (ar gau Dydd Iau)
   10yb-4yh
  Dydd Sadwrn a Dydd Sul    9yb-4yh

Wedi cau 25ain, 26ain ac 1af Ionawr

Gwaredu ar gael

Gwastraff peryglus o’r cartref     Gwastraff na ellir ei ailgylchu

Ailgylchu ar gael

 

Caniau aerosol Ffoil alwminiwm Batris
Bric-a-Brac Caniau Cardfwrdd
Monitors Cyfrifiaduron Cyfrifiaduron Olew injan
Tiwbiau fflworolau Dodrefn Gwydr
Gwastraff gwyrdd Nwyddau trydanol Ffonau symudol
Papur Poteli plastig Oergelloedd/rhewgelloedd
Metel sgrap Pridd a rwbel, Tecstilau (dillad)
Peiriannau golchi Pren (dim bwrd sglodion/MDF)  

 

 

 


Gweld Barciau ailgylchu a gwastraff ar fap mwy