Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf

Ymweld â’n parciau gwastraff ac ailgylchu yn ystod covid-19

Mae ein parciau gwastraff ac ailgylchu yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun yn agored yn ystod eu horiau arferol ond mae’n rhaid i chi archebu lle i ymweld ag un. 

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Parc ailgylchu a gwastraff y Rhyl

Marsh Road
Y Rhyl
LL18 2AD

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

10yb-6yh, 7 diwrnod yr wythnos

Wedi cau 25ain, 26ain ac 1af Ionawr

Weithiau, bydd rhaid i ni gau parc gwastraff Marsh Road os bydd gwyntoedd cryfion. Os yw ar gau, bydd rhybudd ar dop y dudalen hon.

Gwaredu ar gael

Gwastraff peryglus o’r cartref Gwastraff na ellir ei ailgylchu  
Asbestos    

Ailgylchu ar gael

Caniau aerosol Ffoil alwminiwm Batris
Bric-a-Brac Caniau Cardfwrdd
Monitors Cyfrifiaduron Cyfrifiaduron Nwyddau trydanol
Olew injan Tiwbiau fflworolau Dodrefn
Gwydr Gwastraff gwyrdd Ffonau symudol
Papur Poteli plastig Pridd a rwbel
Tecstilau Teiars Nwyddau gwyn
Pren (dim bwrdd sglodion/MDF)     

 


Gweld Barciau ailgylchu a gwastraff ar fap mwy