Compostiwr cartref

I helpu i annog compostio gartref, rydyn ni’n cynnig cyfle i breswylwyr brynu’r bin compost Komp 320 am y pris gostyngol o £15.

Am y bin compost

Mae’r Komp 320 yn rhoi cynhwysedd hael o 320 litr ac mae ar gael yn awr.

Sut allaf i gael un ohonyn nhw?

Talu am fin compost (Ar-lein)

Beth sydd i’w roi yn y bin compost?

 • Crwyn llysiau a ffrwythau
 • Dail te, coffi mâl a phlisgyn wyau 
 • Chwyn 
 • Gwallt 
 • Papur 
 • Tail anifeiliaid 
 • Clipiadau bythwyrdd 
 • Dail 
 • Tociadau 
 • Llwch sugnwr llwch 
 • Gwellt a gwair 
 • Toriadau gwair

Nid yw’r eitemau canlynol yn compostio’n dda a/neu fe allan nhw fod yn niweidiol i’r broses o gompostio: hylifau’r corff, clytiau tafladwy, hancesi papur wedi eu defnyddio, carthion - dynol/cathod/cŵn, cerdyn neu bapur o liwiau llachar neu sgleiniog, cerrig, gwydr, metel, plastig, hylifau glanhau a chemegau eraill y cartref/yr ardd, cig neu blanhigion sydd ag afiechyd.