Rhoi gwybod am achos o fethu â chasglu sbwriel

Os rhowch chi wybod inni am gasgliad sbwriel a fethwyd cyn 11:30yb, byddwn yn anelu at ei gasglu y prynhawn hwnnw. Os rhoddir gwybod inni ar ôl yr amser yma, bydd yn cael ei gasglu y diwrnod gweithio canlynol. 
Er mwyn sicrhau bod eich sbwriel yn cael ei gasglu, mae’n rhaid ei roi allan erbyn 7:00am. Os ydych wedi rhoi eich sbwriel ac ailgylchu allan ar ôl 7:00am yna peidiwch â chwblhau'r ffurflen hon.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Manylion y bin