Rhoi gwybod am achos o fethu â chasglu sbwriel

Os rhowch chi wybod inni am gasgliad sbwriel a fethwyd cyn 11:30yb, byddwn yn anelu at ei gasglu y prynhawn hwnnw. Os rhoddir gwybod inni ar ôl yr amser yma, bydd yn cael ei gasglu y diwrnod gweithio canlynol. 
Er mwyn sicrhau bod eich sbwriel yn cael ei gasglu, mae’n rhaid ei roi allan erbyn 7:00am. Os ydych wedi rhoi eich sbwriel ac ailgylchu allan ar ôl 7:00am yna peidiwch â chwblhau'r ffurflen hon.
  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Manylion y bin