Rhoi gwybod inni am dipio anghyfreithlon

Tipio anghyfreithlon ydi gwarediad anghyfreithlon unrhyw wastraff ar unrhyw dir neu briffordd nad yw wedi ei drwyddedu i dderbyn gwastraff. Mae’n cynnwys gwastraff cartref a gardd, eitemau swmpus fel oergelloedd a soffas a gwastraff masnachol neu ddiwydiannol, fel rwbel adeiladu a chemegau peryglus.

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon