Houseproud

Mae ‘Houseproud’ yn wasanaeth rheoli prosiect rhad ac am ddim sy’n rhoi cymorth i berchnogion tai 55 oed a hŷn atgyweirio, addasu neu wella eu cartrefi. 

Pa gymorth gallaf ei dderbyn?

Byddwch chi’n talu am y gwaith adeiladu a byddwn ni’n talu am gostau rheoli’r prosiect ac yn cynorthwyo gyda hynny ( lle byddai hynny’n gymwys). Bydd y cyngor yn talu ffioedd penseiri ac ymgynghorwyr yn ogystal â ffioedd cynllunio a rheoli adeiladu - gallai hyn eich helpu i arbed miloedd o bunnau.

Bydd gwasanaeth ‘Houseproud’ hefyd yn

  • Rhoi cymorth efo llenwi ffurflenni 
  • Asesu’r gwaith sydd ei angen 
  • Trefnu’r adeiladwyr/cael dyfynbrisiau 
  • Monitro’r gwaith adeiladu

Sut ydw i’n gwneud cais?

Os hoffech chi dderbyn cymorth, gallwch anfon e-bost at built.environment@denbighshire.gov.uk. Cofiwch gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

  • Eich enw
  • Eich dyddiad geni
  • Eich cyfeiriad
  • Eich rhif ffôn
  • Disgrifiad byr o’r gwaith sydd angen ei wneud.

I dderbyn mwy o wybodaeth, ffoniwch 01824 706717.