Cymorth gyda chyfrifiaduron a lle i fynd ar-lein

Gallwch fynd arlein a chael cymorth i ddefnyddio cyfrifiadur yn ein Llyfrgelloedd.

Dod o hyd i Lyfrgell

Mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol, gallwch gysylltu â Chyngor Ar Bopeth Sir Ddinbych.

Cysylltu â Chyngor Ar Bopeth Sir Ddinbych

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith. Dim ond ar-lein y gallwch ymgeisio am gredyd cynhwysol.

Ewch yn syth i...

 

Beth yw Credyd Cynhwysol?Darganfyddwch beth yw Credyd Cynhwysol.

 

Gwiriwch a ydych chi’n gymwys i dderbyn Credyd CynhwysolGallwch wirio a ydych chi’n gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol ar wefan Cyngor ar Bopeth.

 

Gwneud cais am Gredyd CynhwysolOs ydych chi’n gymwys, gallwch wneud cais ar-lein ar gyfer Credyd Cynhwysol drwy GOV.UK.

.

 

RhagdaliadauGwybodaeth am ragdaliadau Credyd Cynhwysol.

 

Rheoli eich arianDarganfyddwch fwy am y Rheolwr Arian ar gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol i’ch helpu chi wneud y mwyaf o’ch arian.

 

Cyngor ar ddewis cyfrif banc I dderbyn Credyd Cynhwysol bydd arnoch chi angen cyfrif cyfredol banc neu gymdeithas adeiladu, neu gyfrif gyda darparwr amgen fel undeb gredyd.

.

 

Herio penderfyniad ynghylch Credyd CynhwysolMae gwybodaeth ar gael gan Gyngor ar Bopeth ynglŷn â beth i’w wneud os ydych chi’n credu bod penderfyniad am eich Credyd Cynhwysol yn anghywir ac angen ei newid.

 

Cyngor ar BopethEwch i wefan Cyngor ar Bopeth i dderbyn mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol.

 

Cyfrifo’ch budd-daliadau Defnyddiwch gyfrifiannell budd-dal annibynnol i gyfrifo pa fudd-daliadau y gallwch chi eu derbyn a sut y bydd gweithio yn effeithio ar eich budd-daliadau.

.
.