Cyfreithiol

Preifatrwydd ac ymwadiad

Ewch yn syth i...

 

Ymwadiad Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a dibynadwyaeth y wefan hon.

 

Preifatrwydd Caiff defnydd a datgeliad data personol ei reoli yn y DU gan Ddeddf Gwarchod Data 1998.

.