Harbwr y Rhyl

Isod mae manylion prosiect harbwr y Rhyl. 

Waliau cei newydd

Mae’r waliau cei newydd â’r pontŵn cysylltiedig yn darparu cyfleusterau ychwanegol i ddefnyddwyr cychod ac yn fan casglu ychwanegol i’r rheiny sy’n byrddio’r cychod pysgota siartredig. 

Pont Gerdded a Beicio

Mae’r bont yn cau’r bwlch ar Llwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5|, sy’n rhedeg ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac yn darparu llwybr di-draffig ar gyfer ‘Llwybr Arfordir Cymru’ yn ogystal â mynediad i’r cyfleusterau harbwr newydd.
Mae’r bont yn agor i ganiatáu i gychod fynd i mewn ac allan o’r harbwr, ac mae’n cael ei weithredu o swyddfa’r harbwr yn adeilad newydd y cei. 

Adeilad yr harbwr

Bydd adeilad yr harbwr yn darparu cyfleuster gwell i ddefnyddwyr cychod ac aelodau o’r cyhoedd. 

Caffi ac uned fusnes

Mae’r caffi a’r uned fusnes y tu mewn i adeilad yr harbwr yn gyfleoedd gwych i redeg busnes. Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â’r tîm prosiect. 

Mwy o wybodaeth

I wybod mwy ac i roi adborth ar yr harbwr a’r adeiladau newydd ewch i swyddfa wybodaeth Harbwr y Rhyl.
Mae’r swyddfa ar agor o 10.00am tan 12.00pm ac o 2pm tan 4pm ddydd Llun i ddydd Gwener.
Fel arall, os hoffech chi fwy o wybodaeth am y prosiect neu os ydych chi’n defnyddio cychod ac eisiau cofrestru i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf drwy neges destun , ffoniwch y tîm ar 01824 706076 neu anfonwch e-bost at prosiectau@sirddinbych.gov.uk|.  

Mwy am harbwr y Rhyl|