Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Mae'r dudalen hon yn darparu dolenni defnyddiol i ddod o hyd i wybodaeth, offer a chymorth sydd ar gael i baratoi ar gyfer Brexit.

Bydd disgwyl i'r Deyrnas Unedig (DU) adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar 31 Ionawr 2020.

Er mwyn paratoi ar gyfer yr amrywiol sefyllfaoedd posibl o ran y DU yn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi gofyn i'r holl Awdurdodau Lleol baratoi cynlluniau gweithredu i sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn parhau i gael eu darparu, gan weithio i warchod gwasanaethau cyhoeddus er lles y bobl yng Nghymru.

I weld arweiniad Llywodraeth y DU, ymwelwch â:

Mae arweiniad Llywodraeth y DU yn wahanol os ydych yn:

Am y wybodaeth ddiweddaraf am beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i baratoi, gan gynnwys arweiniad ynghylch busnes ac economi, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ac amgylchedd ac amaethyddiaeth, ymwelwch â:

Ar gyfer ymarferwyr a darparwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn cynnig cymorth pontio brexit, ymwelwch â:

Mae gwefan EUSS Cymru yn cynnwys manylion cysylltu ar gyfer sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid i gefnogi dinasyddion yr UE gyda cheisiadau Statws Preswylydd Sefydlog.