Grantiau Ffermydd Gwynt

Canfod gwybodaeth am y grantiau a’r arian sydd ar gael o brosiectau ffermydd gwynt.

Ewch yn syth i...

 

Gwynt y Mor Mae yna £19 miliwn o gronfa ar gael gan Fferm Melynoedd Gwynt Alltraeth Gwynt y Môr ar gyfer cymunedau o fewn ardaloedd arfordirol Conwy, Sir Ddinbych a Fflint. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Gymunedol Estyniad Burbo Bank Mae DONG Energy wedi ymrwymo i Gronfa Gymunedol sydd â gwerth oddeutu £225,000 fesul blwyddyn ar gyfer cyfnod oes y prosiect. Dewch i wybod mwy...

 

North HoyleBydd Cronfa Ffermydd Gwynt ar y Môr North Hoyle yn buddsoddi dros £1.5 miliwn mewn gweithgareddau a phrosiectau cymunedol lleol yn y Rhyl, Prestatyn a Gallt Melyd dros gyfnod oes y fferm wynt. Dewch i wybod mwy...

.

 

Cronfa Fferm Wynt ar y Môr Gwastadeddau'r RhylBydd cronfa Fferm Wynt Gwastadeddau’r Rhyl yn buddsoddi dros £2 filiwn mewn gweithgareddau a phrosiectau lleol yn y cymunedau o amgylch y safle, drwy gydol cyfnod oes y fferm wynt. Dewch i wybod mwy...

.
.
.