Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Ewch yn syth i...

 

Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych Canfod gwybodaeth ynglŷn â’r mentrau y gall Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych eu cefnogi.

 

Cronfa’r DegwmCanfod gwybodaeth am Gronfa’r Degwm a sut i wneud cais ar wefan Arianwyr Lleol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

 

Grantiau Ffermydd Gwynt Canfod gwybodaeth am y grantiau a’r arian sydd ar gael o brosiectau ffermydd gwynt.

.

 

Rhaglen wledig: Grantiau Cymunedol Gall grwpiau cymunedol wneud cais am gyllid i fynd i'r afael â thlodi gwledig. Dewch i wybod mwy...

 

Grant Cyfamod y Lluoedd Arfog Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn gweithio gyda busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol i gefnogi’r lluoedd drwy wasanaethau, polisïau a phrosiectau. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Loteri FAWR CymruMae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o arian elusennau’r Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol o amgylch y DU. Dewch i wybod mwy...

.

 

Y Gronfa Datblygu CynaliadwyMae Gronfa Datblygu Cynaliadwy’n darparu grantiau ar gyfer prosiectau arloesol, cynaliadwy sy’n cynnwys cymunedau lleol yn yr AHNE.

 

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol CymruMae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

 

Cyngor Celfyddydau CymruDerbyn cyngor a chanllawiau ynglŷn â’r cyllid sydd ar gael ar gyfer artistiaid yng Nghymru.

.

 

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau TirlenwiRhaglen grant i helpu cymunedau sy’n byw o fewn 5 milltir i safle tirlenwi neu orsafoedd trosglwyddo gwastraff penodol i gymryd camau dros eu hamgylchedd lleol. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Dreftadaeth y LoteriMae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnig ystod o raglenni grantiau gwahanol gyda grantiau o £3,000 i dros £5miliwn. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Datblygu Cymunedau GwledigMae’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn cynnig grantiau sydd wedi’u hanelu yn bennaf at sefydliadau cymunedol. Dewch i wybod mwy...

.

Mwy...

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)Grantiau chwaraeon Symiau Cymudol Cadw Cyfeiriadur cyllid Cronfa'r Loteri Genedlaethol Cadwyn Clwyd – Cynllun Datblygu Gwledig Leader