Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Ewch yn syth i...

 

Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych Canfod gwybodaeth ynglŷn â’r mentrau y gall Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych eu cefnogi.

 

Cronfa’r DegwmCanfod gwybodaeth am Gronfa’r Degwm a sut i wneud cais ar wefan Arianwyr Lleol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

 

Grantiau Ffermydd Gwynt Canfod gwybodaeth am y grantiau a’r arian sydd ar gael o brosiectau ffermydd gwynt.

.

 

Rhaglen wledig: Grantiau Cymunedol Gall grwpiau cymunedol wneud cais am gyllid i fynd i'r afael â thlodi gwledig. Dewch i wybod mwy...

 

Grant Cyfamod y Lluoedd Arfog Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn gweithio gyda busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol i gefnogi’r lluoedd drwy wasanaethau, polisïau a phrosiectau. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Loteri FAWR CymruMae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o arian elusennau’r Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol o amgylch y DU. Dewch i wybod mwy...

.

 

Cyfeiriadur cyllid Cronfa’r Loteri Genedlaethol Chwilio am gyllid gan arianwyr y Loteri.

 

Chwilio am grantiau Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir DdinbychCanfod mwy o grantiau cymunedol ar wefan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

 

Cyngor Celfyddydau CymruDerbyn cyngor a chanllawiau ynglŷn â’r cyllid sydd ar gael ar gyfer artistiaid yng Nghymru.

.

 

CadwMae CADW yn cynnig grantiau fel cyfraniad tuag at gostau atgyweirio ac adfer asedau hanesyddol yn ogystal â chyllid cyfatebol tuag at brosiectau a arweinir gan y gymuned, yr awdurdodau lleol a'r trydydd sector. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Dreftadaeth y LoteriMae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnig ystod o raglenni grantiau gwahanol gyda grantiau o £3,000 i dros £5miliwn. Dewch i wybod mwy...

 

Cronfa Datblygu Cymunedau GwledigMae’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn cynnig grantiau sydd wedi’u hanelu yn bennaf at sefydliadau cymunedol. Dewch i wybod mwy...

.

Mwy...

Grantiau chwaraeon Arian i Bawb Cymru Symiau Cymudol