Rhoi adborth ar ein tudalennau gwe cynllunio cymunedol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Dywedwch wrthym am eich ymweliad
  • Pa mor fodlon oeddech chi gyda’n tudalennau gwe cynllunio cymunedol?
  • Wnaethoch chi ddod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano?