Gofal plant ar gyfer darparwyr

Mae yna lawer o wahanol adnoddau a chefnogaeth ar gael i ddarparwyr gofal plant presennol a newydd.

Sut i gofrestru fel darparwr

AGC yw Arolygiaeth Gofal Cymru, sef y corff rheoleiddio ar gyfer cofrestru person i fod yn warchodwr plant.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar eu gwefan am sut i gofrestru fel darparwr gofal a dogfennau ategol a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau a newidiadau i reoliadau gofal plant.

Mae angen bodloni Safonau a Rheoliadau Gofynnol Cenedlaethol cyn dod yn ddarparwr gofal plant ac mae'r rhain hefyd ar gael ar wefan AGC.

Ar gyfer derbyn manylion ynghlyn a cyfleoedd hyfforddiant sy'n dod yn fuan yn Sir Ddunbych, edrychwch ar ein rhaglen hyfforddiant.

Dolenni cyswllt a dogfennau ategol

Isod mae rhestr o ddolenni i wahanol sefydliadau a fydd yn rhoi mwy o ddealltwriaeth o ddarparu gofal plant i chi:

Cysylltwch â ni