Gofal plant ar gyfer darparwyr

Mae yna lawer o wahanol adnoddau a chefnogaeth ar gael i ddarparwyr gofal plant presennol a newydd.

Sut i gofrestru fel darparwr

AGC yw Arolygiaeth Gofal Cymru, sef y corff rheoleiddio ar gyfer cofrestru person i fod yn warchodwr plant.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar eu gwefan am sut i gofrestru fel darparwr gofal a dogfennau ategol a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau a newidiadau i reoliadau gofal plant.

Mae angen bodloni Safonau a Rheoliadau Gofynnol Cenedlaethol cyn dod yn ddarparwr gofal plant ac mae'r rhain hefyd ar gael ar wefan AGC.

Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Darparu Gofal Plant 0-12 oed

Ar gyfer derbyn manylion ynghlyn a cyfleoedd hyfforddiant sy'n dod yn fuan yn Sir Ddunbych, edrychwch ar ein rhaglen hyfforddiant.

Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Darparu Gofal Plant 0-12 oed yn Sir Ddinbych: Ebrill 2019 i Mawrth 2020

Dolenni cyswllt a dogfennau ategol

Isod mae rhestr o ddolenni i wahanol sefydliadau a fydd yn rhoi mwy o ddealltwriaeth o ddarparu gofal plant i chi:

Cysylltwch â ni

  • E-bost: ggd@sirddinbych.go.uk
  • Rhif Ffôn: 01745 815891
  • Cyfeiriad: Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RJ