Digwyddiadau Cynllun Canol Tref Y Rhyl

Byddwn yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltu ledled y Rhyl ar y cyd ag amrywiaeth o sefydliadau.  Bydd hyn yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus ac mae croeso i unrhyw un eu mynychu.  Gweler y manylion isod.  Caiff y rhestr ddigwyddiadau ei diweddaru trwy gydol y prosiect. 

Nid oes canlyniadau sy’n bodloni eich meini prawf.

Beth ddylwn ei wneud os na allaf ddod i ddigwyddiad neu os nad wyf eisiau mynychu?

Byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau fod digwyddiadau’n hygyrch a bod modd eu cyrraedd mor hawdd ag sy'n bosibl.  Os ydych yn methu â mynychu neu os nad oes arnoch eisiau mynychu, bydd copïau o arddangosiadau a gweithgareddau'r digwyddiadau ar gael i'w gweld ar ein Dyddiadur Prosiect Canol Tref Y Rhyl cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Deunydd digwyddiadau

Mwy o wybodaeth

Pe bai’n well gennych drafod canol y dref yn uniongyrchol ag un o’n tîm gallwch gysylltu â ni.