Diweddaraf am coronafeirws

Mae pob toiledau cyhoeddus yn Sir Ddinbych wedi cau hyd nodir yn wahanol.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Toiledau cyhoeddus

Mae gan bob un o'n toiledau cyhoeddus gyfleusterau i bobl anabl ac mae gan y rhan fwyaf gloeon Cynllun Allwedd Cenedlaethol (NKS) RADAR. Gellir defnyddio allweddi RADAR ar gyfer y toiled anabl yn ystod ei oriau agor yn unig. 

Mae ein holl doiledau cyhoeddus, ar wahân i draeth Barkby, yn cynnwys cyfleusterau newid babanod.

Rhoi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus

Dod o hyd i doiled cyhoeddus

Cliciwch ar ardal isod i ddod o hyd i doiled cyhoeddus, ei gyfleusterau, oriau agor, os oes clo NKS Radar arno ac os oes tâl.

Corwen
Green Lane
Cyfeiriad Green Lane, Corwen, LL21 0DP
Cyfleusterau Pod neillryw
Taliadau Mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 30c
Clo NKS Radar Mae clos NKS Radar wedi'i osod ar y toilet hwn
Oriau agor
26 Mai - 30 Medi 7am - 9pm
1 Hydref - 25 Mai 7am - 5pm
Dinbych
Factory Ward
Cyfeiriad Factory Ward, Lôn Rhosmari, Dinbych, LL16 3TT
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor
26 Mai - 30 Medi 7am - 5.30pm
1 Hydref- 25 Mai 7am - 5pm
Dyserth
Waterfall Road
Cyfeiriad Waterfall Road, Dyserth, LL18 6ET
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor
26 Mai - 30 Medi 9am - 6.30pm
1 Hydref - 9 Ebrill Ar gau
10 Ebrill - 23 Ebrill 9am - 6.30pm
24 Ebrill - 25 Mai Ar gau
Llandrillo
Islwyn
Cyfeiriad Islwyn, Corwen, LL21 0SR
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor
Dydd Llun - Dydd Gwener 9am - 5pm
Dydd Sadwrn & Dydd Sul 10am - 4pm
Llangollen
Stryd y Farchnad
Cyfeiriad Stryd y Farchnad, Llangollen, LL20 8PY
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 30c
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor
26 Mai - 30 Medi 9am - 6pm
1 Hydref - 25 Mai 9am - 5.30pm
Prestatyn
Traeth Barkby
Cyfeiriad Traeth Barkby, Prestatyn, LL19 7BL
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor:  10am i 4pm (penwythnosau yn unig)

Gorsaf Fysiau
Cyfeiriad Gorsaf Fysiau, Ffordd Pendyffryn, LL19 9DG
Cyfleusterau Pod neillryw
Taliadau Mae mynediad i ddenyddio'r cyfleusterau hyn yn 30c
Clo NKS Radar Nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor
26 Mai - 30 Medi 7am - 9pm
1 Hydref - 25 Mai 7am - 6pm

Swyddfeydd y cyngor
Cyfeiriad Nant Hall Road, Prestatyn, LL19 9HL
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NK Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: 10am i 4pm

Canolfan Nova
Cyfeiriad Beach Road West, Prestatyn, LL19 7NL
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: 10am i 4pm

Gorsaf dren
Cyfeiriad Station Road, Prestatyn, LL19 7ER
Cyfleusterau Unisex pod
Taliadau Mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 30c
Clo NKS Radar       Nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor
Ar agor trwy'r flwyddyn - 7am i 9pm
Rhuddlan
Princes Road
Cyfeiriad Princes Road, Rhuddlan, LL21 0DP
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NK Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: 10am i 4pm
Y Rhyl
Orsaf bws
Cyfeiriad Bodfor Street, Y Rhyl, LL18 1AT
Cyfleusterau Pod neillryw
Taliadau Mae mynediad i ddefnyddio'r pod neillryw yn 30c. 
Clo NKS Radar Nid oes clod NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: Pod neillryw
26 Mai - 30 Medi 7am - 9pm
1 Hydref - 25 Mai 7am - 6pm

Children's Village
Cyfeiriad West Parade, Y Rhyl, LL18 1HL
Cyfleusterau Pod neillryw a thoiledau i ddynion a merched
Taliadau Mae mynediad i ddefnyddio'r pod neillryw yn 30c. Mae'r toiledau yn ddi-dâl.
Clo NKS Radar Nid oes clod NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: Pod neillryw
23 Mai - 29 Medi 7am - 11am a 5pm - 9pm
30 Medi - 22 Mai 7am - 5pm
Oriau agor: Toiledau i ddynion a merched
23 Mai - 29 Medi 11am - 5pm
30 Medi - 9 Ebrill Ar gau
10 Ebrill - 23 Ebrill 11am - 5pm
24 Ebrill - 22 Mai 10am - 4pm

Gerddi'r Coroni
Cyfeiriad Gerddi'r Coroni, Y Rhyl, LL21 0DP
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor
26 Mai - 30 Medi 9.30am - 5.30pm
1 Hydref - 25 Mai 10.45am - 2.55pm

Arena Digwyddiadau
Cyfeiriad Parêd y Dwyrain, Y Rhyl, LL18 3AF
Cyfleusterau Pod neillryw
Taliadau Mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 30c
Clo NKS Radar Mae clo Radar NKS wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: Pod neillryw
26 Mai - 30 Medi 7am - 10am a 5pm - 9pm
1 Hydref - 25 Mai 7am - 5pm
Oriau agor: Toiledau i ddynion a merched
26 Mai - 30 Medi 10am - 4pm
1 Hydref - 25 Mai Ar gau

Old Golf Road
Cyfleusterau Old Golf Road, Y Rhyl, LL18 3PB
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: 10am i 4pm (penwythnosau yn unig)

Neuadd y Dref
Cyfeiriad Ffordd Wellington, Y Rhyl, LL18 1AB
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 30c
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: 10am i 4pm
Rhuthun
Stryd y Farchnad
Cyfeiriad Stryd y Farchnad, Rhuthun, LL15 1BE
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor
Ar agor trwy'r flwyddyn - 8am i 6pm

Cae Ddol Park
Cyfeiriad Cae Ddol Park, Clwyd Street, Rhuthun, LL15 1HR
Cyfleusterau Pod neillryw
Taliadau Mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 30c
Clo NKS Radar Nid oes clod NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: 
26 Mai - 30 Medi 7am - 9pm
1 Hydref - 25 Mai 7am - 6pm
Llanelwy
Stryd Fawr
Cyfeiriad Stryd Fawr, Llanelwy, LL17 0SG
Cyfleusterau Toiledau i ddynion a merched
Taliadau Di-dâl
Clo NKS Radar Mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn
Oriau agor: 10am i 4pm

 

Os na allwch weld y map isod, efallai y bydd angen i chi ddiweddaru eich porwr.

Gallwch roi gwybod am broblem gydag un o'n toiledau cyhoeddus trwy gysylltu â ni

Allweddi RADAR

Mae allweddi NKS RADAR ar gael i bobl sydd angen defnyddio'r toiledau wedi’i osod efo clo NKS Radar oherwydd eu hanabledd neu gyflwr iechyd.

Cost allweddi RADAR yw £ 3.50, a gallwch brynu un ar ôl darparu eich bathodyn glas neu dystiolaeth o'ch lwfans byw i'r anabl, yn adeiladau canlynol y cyngor: