Ymholiadau cyffredinol

Cysylltu â ni

Mae’r ffyrdd y gallwch gysylltu â wedi eu nodi isod. Cofiwch – mae’n rhatach os ydych chi’n cysylltu â ni ar-lein.

Arlein

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Eich ymholiad
 

Ffôn - 01824 706000

(Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30yb tan 5yh)

Argyfwng y tu allan i oriau

Gwasanaethau cymdeithasol - 0345 053 3116
Pob gwasanaeth arall - 0300 123 30 68

Sylwch y gall galwadau gael eu recordio at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd

Ysgrifennwch atom

Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ