Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Neuadd Edeyrnion
Ffordd Llundain
Corwen
LL21 0DG

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01490 412378

Oriau agor

Dydd Llun 9.30am - 1pm 2pm - 5pm
Dydd Mawrth 9.30am - 1pm 2pm - 7pm
Dydd Mercher Ar gau  
Dydd Iau 9.30am - 1pm 2pm - 5pm
Dydd Gwener 9.30am - 2pm  

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio. 

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi.

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Cyrchiad rhyngrwyd cyhoeddus a Wifi am ddim
  • Ffacs a llungopïwr 
  • Argraffu
  • Toiled hygyrch
  • Gweithfan cyfrifiadur â chyrchiad cyffredinol a sganiwr
  • Aelodaeth llyfrau llafar yr RNIB
  • Ardal gwybodaeth am ganser Macmillan

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

 

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Maes parcio Lôn Las

Maes parcio'r Pafiliwn