Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Llyfrgell Dinbych
Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NU

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 816313

Oriau agor

Dydd Llun 9.30am - 7pm
Dydd Mawrth 9.30am - 5pm
Dydd Mercher 9.30am - 5pm
Dydd Iau 9.30am - 1pm
Dydd Gwener 9.30am - 5pm
Dydd Sadwrn

9.30am - 12.30pm

Dydd Sul

Ar gau


Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio. 

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio.  Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd.  Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi. Mae yna hefyd giosg taliadau hunan-wasanaeth yn y Siop Un Alwad yma.

Gweithgareddau'r Llyfrgell

 • Cylch darllen llyfrgell Dinbych:  3ydd Dydd Iau y mis, 2pm
 • Sgwrs a sangria (Grŵp darllen cyfrwng Cymraeg):  bob yn ail fis ar Ddydd Llun am 7.30pm. Ffoniwch ni i gael mwy o fanylion. 
 • Stori a Chân Dechrau Da:  Dydd Mercher (tymor yn unig), 9.30am ac 11am

Cyfleusterau'r Llyfrgell

 • Cyrchiad rhyngrwyd cyhoeddus am ddim
 • Ffacs a llungopïwr
 • Argraffu
 • Toiled hygyrch
 • Lifft i’r llawr cyntaf
 • Ramp i’r Ystafell Bwyllgora
 • Cyrchiad cyffredinol i weithfan gyfrifiadur
 • Aelodaeth llyfrau llafar yr RNIB

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru

 

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Maes parcio Lôn Crown

Maes parcio Stryd y Dyffryn

Maes parcio Ward y Ffatri