Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Llyfrgell Llanelwy
Y Roe
Llanelwy
LL17 0LU

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 582253

Oriau agor

Dydd Llun 9.30am i 12 hanner dydd & 1pm i 5pm
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 9.30am i 12 hanner dydd & 1pm i 5pm
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 9.30am i 12 hanner dydd & 1pm i 5pm
Dydd Sadwrn 9.30am i 12.30pm
Dydd Sul Ar gau

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio. 

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi.

Gweithgareddau'r Llyfrgell

  • Dechrau Da
  • Cylch darllen llyfrgell Llanelwy:  Dydd Mercher 1af y mis, 7.30pm 

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Cyrchiad cyhoeddus am ddim i’r rhyngrwyd
  • Ffacs a llungopïwr 
  • Argraffu
  • Cyrchiad cyffredinol i weithfan cyfrifiadur

 

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

 

Dyma'r maes parcio agosaf:

Maes parcio'r Lawnt Fowlio