Diweddaraf am coronafeirws

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, rydym rwan yn cynllunio sut i ail-agor ein llyfrgelloedd mewn modd diogel a chyfrifol ar gyfer ein staff a chwsmeriaid. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn, a than hynny bydd ein adeiladau llyfrgell yn parhau ar gau. Cadwch ei ch llyfrau gartref nes byddwn yn ail-agor – maent yn cael eu hadnewyddu i chi felly ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch fod modd i chi ymuno hefo’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim – cliciwch at y botwm Catalog y llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Y Capel
19-21 Stryd y Castell
Llangollen
LL20 8NU

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01978 869600

Oriau agor

Dydd Llun 9.30 - 7pm
Dydd Mawrth 9.30am - 5pm
Dydd Mercher 9.30am - 5pm
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 9.30am - 5pm
Dydd Sadwrn 9.30 - 12.30pm
Dydd Sul Ar gau

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio. 

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi. 

Gweithgareddau

 • Cylch darllen llyfrgell Llangollen:  Dydd Gwener 1af y mis, 7pm
 • Cylch darllen dysgwyr Cymraeg 
 • Chatterbooks: Bore Dydd Gwener  (tymor yr ysgol yn unig)
 • Cyngor ar Bopeth(galw mewn): Dydd Mawrth 9:30am i 4pm
 • Grwp Cynefin(galw mewn): Dydd Mercher 1af y mis, 10am i 12pm
 • Hear to help; Cymorth Clyw (galw mewn) 2il Dydd Gwener y mis, 10am i 12pm
 • Stori a Chán, i fabanod 0 – 2: Dydd Mercher 10am

Cyfleusterau'r Llyfrgell

 • Cyrchiad am ddim i’r cyhoedd i’r rhyngrwyd a Wifi
 • Llungopïwr 
 • Argraffu
 • Lifft
 • Toiled hygyrch
 • Ramp
 • Drysau awtomatig
 • Gweithfan cyfrifiadur cyrchiad cyffredinol a sganiwr
 • Aelodaeth llyfrau llafar yr RNIB

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

 

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Maes parcio Stryd y Dwyrain

Maes parcio Stryd y Farchnad