Diweddaraf am coronafeirws

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, rydym rwan yn cynllunio sut i ail-agor ein llyfrgelloedd mewn modd diogel a chyfrifol ar gyfer ein staff a chwsmeriaid. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn, a than hynny bydd ein adeiladau llyfrgell yn parhau ar gau. Cadwch ei ch llyfrau gartref nes byddwn yn ail-agor – maent yn cael eu hadnewyddu i chi felly ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch fod modd i chi ymuno hefo’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim – cliciwch at y botwm Catalog y llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Llyfrgell+ Prestatyn
21 Rhodfa'r Brenin 
Prestatyn
LL19 9AA

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 854841

Oriau agor

Monday    

  9.30am - 7pm

Tuesday

  9.30am - 5pm

Wednesday

  9.30am - 1pm

Thursday

  9.30am - 5pm

Friday

  9.30am - 5pm

Saturday

  9.30am - 12.30pm


Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio. 

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi.

Gweithgareddau'r Llyfrgell

 • Dechrau Da
 • Cylch darllen nos Lun:  2il Ddydd Llun y mis, 6pm 
 • Cylch darllen Dydd Mawrth:  3ydd Dydd Mawrth y mis, 2pm 
 • Cylch darllen Dydd Iau:  Dydd Iau 1af y mis, 2pm
 • Clwb Lego: Dydd Sadwrn  10.30am i 11.30am 

Cyfleusterau'r Llyfrgell

 • Wifi a chyrchiad am ddim i gyfrifiaduron
 • Ystafell ddysgu TGCh
 • Ystafelloedd gyfarfod i'w llogi
 • Benthyca, dychwelyd ac argraffu hunan-wasanaeth
 • Llungopïwr 
 • Argraffu

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

 

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Maes parcio Swyddfa'r Post

Maes parcio Ffordd Llys y Nant

Maes parcio Stryd Fawr Isaf