Llyfrgell+ a Siop Un Alwad Prestatyn

Llyfrgell+ Prestatyn
21 Rhodfa'r Brenin 
Prestatyn
LL19 9AA

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 854841

Oriau agor

Monday    

  9.30am - 7pm

Tuesday

  9.30am - 5pm

Wednesday

  9.30am - 1pm

Thursday

  9.30am - 5pm

Friday

  9.30am - 5pm

Saturday

  9.30am - 12.30pm


Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio. 

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi.

Gweithgareddau'r Llyfrgell

  • Dechrau Da
  • Cylch darllen nos Lun:  2il Ddydd Llun y mis, 6pm 
  • Cylch darllen Dydd Mawrth:  3ydd Dydd Mawrth y mis, 2pm 
  • Cylch darllen Dydd Iau:  Dydd Iau 1af y mis, 2pm 

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Wifi a chyrchiad am ddim i gyfrifiaduron
  • Ystafell ddysgu TGCh
  • Ystafelloedd gyfarfod i'w llogi
  • Benthyca, dychwelyd ac argraffu hunan-wasanaeth
  • Ffacs a llungopïwr 
  • Argraffu

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

 

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Maes parcio Swyddfa'r Post

Maes parcio Ffordd Llys y Nant

Maes parcio Stryd Fawr Isaf