Diweddaraf am coronafeirws

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, rydym rwan yn cynllunio sut i ail-agor ein llyfrgelloedd mewn modd diogel a chyfrifol ar gyfer ein staff a chwsmeriaid. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn, a than hynny bydd ein adeiladau llyfrgell yn parhau ar gau. Cadwch ei ch llyfrau gartref nes byddwn yn ail-agor – maent yn cael eu hadnewyddu i chi felly ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch fod modd i chi ymuno hefo’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim – cliciwch at y botwm Catalog y llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Llyfrgell Rhuddlan
Coetiau Postol
Rhuddlan
LL18 2UE

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 590719

Oriau agor

Dydd Llun 9.30am i 12.30pm & 1.30pm i 5pm
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 9.30am i 12.30pm & 1.30pm i 5pm
Dydd Iau 1.30pm - 5pm
Dydd Gwener 9.30am i 12.30pm & 1.30pm i 5pm
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau  

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio. 

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi.

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Cyrchiad cyhoeddus am ddim i’r rhyngrwyd
  • Benthyca a dychwelyd hunan-wasanaeth
  • Llungopïwr 
  • Argraffu
  • Gweithfan cyfrifiadur cyrchiad cyffredinol

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Dyma'r maes parcio agosaf: Maes parcio Coetiau Postol

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

  • Ramp
  • Drysau awtomatig