Ffioedd Diwygiedig am Dystysgrif

O dan Atodlen 15 Deddf Mewnfudo 2016, mae’r Cofrestrydd Cyffredinol wedi cyflwyno ffioedd diwygiedig am dystysgrifau statudol a ddaw i rym ar 16 Chwefror 2019. Bydd y ffioedd tystysgrif dair-haen (£4, £7 a £10) ar gyfer tystysgrifau genedigaeth, marwolaeth a phriodas yn cael eu disodli gan un ffi (safonol) o £11. Bydd yr £11 hefyd yn berthnasol i Dystysgrif Geni Fer.

Bydd ffi o £35 i gael tystysgrif blaenoriaeth statudol o fewn 24 awr yn cael ei chyflwyno hefyd.

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio ar gyfer priodas/partneriaeth sifil, cael copi o dystysgrif, a mwy.

Ewch yn syth i...

 

Cofrestru genedigaeth Pwy all gofrestru genedigaeth a sut.

 

Priodasau a Phartneriaethau Sifil Rhoi hysbysiad o briodas, lleoliadau cymeradwy a mwy.

 

Cofrestru marwolaeth Gwybod mwy am bwy a all gofrestru marwolaeth a sut.

.

 

Copi o dystysgrifau Sut i archebu copi o dystysgrif geni, priodi neu farwolaeth.

 

Tystysgrifau hanes teuluSut i ymchwilio eich hanes teulu.

 

Gwasanaethau cofrestru eraill Adnewyddu addunedau, seremonïau dinasyddiaeth, seremonïau enwi a mwy.

.

 

Claddedigaethau, cofebau ac amlosgiadau Gwybod ble mae ein mynwentydd a sut i gael tystysgrif ar gyfer amlosgiad.

 

Talu am seremoni Talu’r taliad terfynol ar gyfer seremoni eisoes wedi ei sicrhau.

 

Crwner Yr hyn y mae Crwner yn ei wneud a sut i gysylltu ag ef.

.

Mwy...

Cwsmeriaid arolwg adborthSwyddfeydd Cofrestru