Adnewyddu addunedau

Mae seremoni adnewyddu addunedau ar gyfer parau a fyddai’n dymuno dathlu adnewyddu eu haddunedau priodas neu addewidion partneriaeth sifil mewn ffordd unigryw a phersonol. 

Beth fydd yn digwydd yn ystod y seremoni?

Gall adnewyddu eich addunedau gynnwys darlleniadau, miwsig ac ail-gysegru modrwyau. Gallwch gysylltu â chofrestrydd yn swyddfa gofrestru’r Rhyl neu Ruthun ac fe fyddan nhw’n hapus i drafod manylion y seremoni efo chi. 

Ym mhle y gellir eu cynnal?

Gellir cynnal y seremoni yn un o’n Swyddfeydd Cofrestru neu Safleoedd Cymeradwy

Sut i fwcio

Bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu seremoni adnewyddu addunedau. Gallwch ddefnyddio’r manylion cyswllt ar dudalen y swyddfeydd cofrestru.

Faint mae o’n ei gostio?

Cost bwcio seremoni adnewyddu addunedau ydi £50.00 a gallwch dalu am hynny ag arian parod yn y Swyddfa Gofrestru, â siec wedi ei gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych neu ar y ffôn â cherdyn debyd/credyd. Nid yw’r ffi bwcio’n ad-daladwy. Isod mae manylion cost y seremonïau hyn mewn gwahanol safleoedd - nid yw’r symiau hyn yn cynnwys hurio safle.

Mae'r ffioedd yn cynnwys TAW

Lleoliad Diwrnod Y nifer sy’n daladwy ar
ôl y ffi archebu
Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Dydd Llun i Dydd Iau

Dydd Gwener

£106.00

£124.00

Ystafell Glan y Môr (y Rhyl)
a Ystafell Bro Famau (Rhuthun)

Llun i Iau

Gwener

Sadwrn

Sul/Gŵyl Banc

£142.00

£160.00

£238.00

£286.00

Lleoliad cymeradwy arall

Llun i Iau

Gwener

Sadwrn

Sul/Gŵyl Banc

£178.00

£208.00

£220.00

£268.00

Mwy am dalu am seremoni