Gwasanaeth Gwirio Pasbort

Mae cwsmeriaid sy'n defnyddio ein Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd nawr yn gallu gwneud cais am eu pasbort DU yr un pryd â'u cais am ddinasyddiaeth. Mwy...

Gwasanaethau eraill gan gofrestryddion

Gwasanaethau eraill sydd ar gael gan Gofrestryddion Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Seremonïau Enwi Canfyddwch beth yw seremoni enwi a sut i archebu un

 

Adnewyddu addunedau Sut y gall parau ddathlu adnewyddu eu haddunedau priodas neu addewidion partneriaeth sifil.

 

Talu am seremoni Talu’r taliad terfynol ar gyfer seremoni eisoes wedi ei sicrhau.

.

 

Seremonïau dinasyddiaeth Mae’n rhaid i bob ymgeisydd am ddinasyddiaeth Brydeinig sydd dros 18 oed, gymryd rhan mewn seremoni ddinasyddiaeth.

 

Seremonïau ymrwymo Seremonïau ar gyfer parau sydd ddim yn dymuno priodi’n gyfreithlon ond sydd eisiau gwneud ymrwymiad cyhoeddus i’r naill a’r llall.

 

Gwasanaeth gwirio cenedligrwydd Sut i gael help wrth ymgeisio am ddinasyddiaeth Brydeinig.

.

Mwy...

Gwasanaeth Gwirio Pasbort