Talu am seremoni

Gallwch wneud taliad terfynol am seremoni drwy fynd i Swyddfa Gofrestru’r Rhyl neu Ruthun.

Mae yna nifer o ffyrdd eraill o dalu heb fynd i swyddfa gofrestru: 

Seremonïau yn y Rhyl

Ar gyfer seremonïau a gynhelir yn swyddfa gofrestru’r Rhyl gallwch dalu:
  • yn bersonol gydag arian neu gerdyn debyd/credyd
  • dros y ffôn gyda cherdyn debyd/credyd – 01745 366610
  • neu drwy archeb bost (yn amgáu amlen barod â stamp)

Seremonïau yn Rhuthun

Ar gyfer seremonïau sy’n digwydd yn swyddfa gofrestru Rhuthun gallwch dalu;

  • yn bersonol gydag arian neu gerdyn debyd/credyd
  • dros y ffôn gyda cherdyn debyd/credyd – 01824 706174
  • neu drwy archeb bost (yn amgáu amlen barod â stamp)

Taliadau cerdyn

Rydyn ni’n derbyn y taliadau cerdyn canlynol;
Visa Credit / Visa Debit / UK Maestro / International Maestro / Mastercard / Solo / Electron / JCB