Cofrestru digwyddiad ar-lein

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi o leiaf 10 diwrnod o rybudd o ddigwyddiad i ni er mwyn i ni roi’r manylion ar ein calendr mewn pryd.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Mae'n ofynnol llenwi pob adran wedi’i marcio â * i lenwi'r ffurflen hon.
  • Eich manylion
  • A oes tudalen we gyda manylion y digwyddiad yr hoffech i ni gysylltu â hi yn lle creu tudalen ar gyfer y digwyddiad?