Digwyddiadau

Gallwch anfon manylion am ddigwyddiad i’w ychwanegu at y rhestr isod drwy gofrestru digwyddiad ar-lein.

Bydd angen i chi wneud cais i gynnal digwyddiad os gall 500 o bobl neu fwy yn bresennol. Cael gwybod sut i wneud cais i gynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych.

Be Sy'mlaen yn Sir Ddinbych - Mehefin - Medi 2018

Mae 4 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal wythnos yma
Dydd Mercher 14ain Tachwedd 2018

Digwyddiad Busnes: Cyflwyniad i Weithdy Dendro

Amser
14/11/2018
Lleoliad
Gwesty Ty Oriel Ffordd Dinbych Uchaf Llanelwy LL17 0LW
Dydd Iau 15ain Tachwedd 2018

Digwyddiad Busnes:Trafnidiaeth Cymru - Cwrdd â'r Prynwr

Amser
15/11/2018
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth - Prifysgol Bangor Bangor LL57 2DG
Dydd Gwener 16ain Tachwedd 2018

Hyfforddiant addysg: Gweithdy Rhybuddion Cosb Benodedig

Amser
16/11/2018
Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dydd Llun 19ain Tachwedd 2018
Arddangos 1 I 4 O 4