Digwyddiadau

Gallwch anfon manylion am ddigwyddiad i’w ychwanegu at y rhestr isod drwy gofrestru digwyddiad ar-lein.

Bydd angen i chi wneud cais i gynnal digwyddiad os gall 500 o bobl neu fwy yn bresennol. Cael gwybod sut i wneud cais i gynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych.

Cofrestru digwyddiad ar-lein

Be sy'mlaen Ionawr i Mawrth 2018

30 Antur yn Sir Ddinbych

Mae 4 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal wythnos nesaf
Dydd Mawrth 6ain Mawrth 2018

Mis Mawrth Menter: Uwch Twitter

Mis Mawrth Menter: Uwch Twitter
Amser
06/03/2018
Lleoliad
Coleg Y Rhyl Ffordd Cefndy Y Rhyl LL18 2HG
Dydd Mercher 7ain Mawrth 2018

Mis Mawrth Menter: Uwch Facebook

Mis Mawrth Menter: Uwch Facebook
Amser
07/03/2018
Lleoliad
HWB Dinbych Ffordd y Ffair Dinbych LL16 3RG
Dydd Iau 8ain Mawrth 2018

Mis Mawrth Menter: Cymhorthfa Busnes galw heibio

Mis Mawrth Menter: Cymhorthfa Busnes galw heibio
Amser
08/03/2018
Lleoliad
Neuadd y Sir Ffordd Wynnstay Rhuthun LL15 1YN

Mis Mawrth Menter: Gweithdy Brandio a Marchnata

Mis Mawrth Menter: Gweithdy Brandio a Marchnata
Amser
08/03/2018
Lleoliad
Busnes Cymru Uned 21 Park Busnes Llanelwy LL17 0LJ
Arddangos 1 I 4 O 4