Hyfforddiant llywodraethwyr: Hyfforddiant llywodraethwyr Ymdrin â chwynion

Lleoliad
Ty Russell - Y Rhyl
Dyddiad(au)
23/04/2020 (17:30-19:00)
Disgrifiad

Mae’r sesiwn hyfforddiant hon yn seiliedig ar Ymdrin â Chwynion, sef cyfrifoldeb llywodraethwr.

Pwy all fynychu?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer Llywodraethwyr Ysgolion Sir Ddinbych yn unig.

Sut i gymryd rhan

Mae’r sesiynau hyfforddi yn rhad ac am ddim i fynychu, ond mae’n rhaid archebu lle.

Sicrhau lle yn nigwyddiad neu gyfarfod hyfforddiant llywodraethwyr

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Tŷ Russell, y Rhyl.

Darganfod sut i gyrraedd Tŷ Russell, y Rhyl.

Parcio

Mae parcio ar gael yn Tŷ Russell neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Ffordd Morley

East Parade

Dod o hyd i faes parcio arall

Rhagor o wybodaeth

Darganfyddwch fwy am lywodraethwyr ysgolion Sir Ddinbych