Sir Ddinbych yn Gweithio: Sesiynau Galw Heibio: Gwaith Tymhorol yn dod i ben

Lleoliad
Llyfrgell Y Rhyl
Dyddiad(au)
10/10/2019 (12:00-14:00)
Disgrifiad
working-denbighshire-and-job-centre-plus

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio a’r Ganolfan Byd Gwaith yn cynnal sesiynau gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sydd â chontractau tymhorol yn dod i ben. 

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â chontract gwaith tymhorol yn dod i ben.

Sut i gymryd rhan

I gymryd rhan, dewch draw i un o’r sesiynau galw heibio ar gyfer gwaith tymhorol sy’n dod i ben i gael sgwrs anffurfiol ynghylch gwella cyfleoedd cyflogaeth.

Ble mae’r digwyddiad?

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Llyfrgell y Rhyl.

Darganfod sut i gyrraedd Llyfrgell y Rhyl.

Parcio

Gellir parcio yn;

Maes parcio llyfrgell y Rhyl

Maes parcio Morfa Hall (maes parcio preifat drws nesaf i lyfrgell y Rhyl)

Maes parcio aml-lawr Canolfan y Rhosyn Gwyn

Gweld holl feysydd parcio'r cyngor.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae mynediad cadeiriau olwyn yn Llyfrgell y Rhyl.

Mwy o wybodaeth

Darganfod mwy am Sir Ddinbych yn Gweithio