Hyfforddiant addysg: Adolygu Dulliau Hunanwerthuso ac Adolygu Hyfforddiant Gwella a Phroffil Llinell Sylfaen Lleoliadau

Lleoliad
Tŷ Russell y Rhyl
Dyddiad(au)
14/10/2019 (09:30-12:30)
Disgrifiad

Mae’r sesiwn hon wedi’i chynllunio i gefnogi lleoliadau ac athrawon 10% i ddatblygu dulliau hunanwerthuso a gweithgareddau gwella effeithiol o ran Fframwaith Arolygu ar y Cyd newydd Estyn ac AGC. Bydd diweddariadau yn cael eu darparu ar yr arolygiadau hyd yma ac ar y themâu a’r negeseuon sydd wedi dod i'r amlwg. Bydd hefyd yn cynnwys trosolwg o arferion da mewn perthynas â datblygu proffil llinell sylfaen cywir i gefnogi’r pontio o leoliadau i ysgolion.

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer arweinwyr/staff lleoliadau, athrawon 10% a phenaethiaid sy’n monitro.

Sut i gymryd rhan

Bydd arnoch chi angen archebu lle i ddod i’r digwyddiad hwn.

Archebu lle yn yr hyfforddiant hwn

Yn lle?

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal yn Tŷ Russell y Rhyl.

Sut i gyrraedd Tŷ Russell y Rhyl.

Parcio

Mae llefydd parcio ar gael yn Tŷ Russell.

Dod o hyd i faes parcio