Hyfforddiant addysg: Atal a Rheoli Heintiau

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
25/10/2019 (09:00-12:30)
Disgrifiad

Mewn ymateb i geisiadau byddwn nawr yn cynnal y sesiwn Ymwybyddiaeth Rheoli Heintiau yn flynyddol.  NODIR: mae'r sesiwn yn ailadrodd sesiynau blaenorol, fodd bynnag, bydd yr awr olaf (11.30am - 12.30pm) yn canolbwyntio ar ddarparu diweddariadau a chwestiynau ac atebion.

Pwy all fynychu?

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer ysgolion Cyngor Sir Ddinbych yn unig: 

  • Reolwyr Busnes a Chyllid
  • Penaethiaid
  • Gofalwyr
  • unrhyw aelod arall o staff neu o’r corff llywodraethu

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i fynychu'r digwyddiad hwn.

Archebwch le yn y digwyddiad hwn

lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Parcio am ddim ar y safle.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Paula.roberts@sirddinbych.gov.uk