Digwyddiad Busnes: Sylfaenol - Twitter ar gyfer Busnesau Bach

Lleoliad
HWB Dinbych Smithfield Road Denbigh LL16 3RG
Dyddiad(au)
16/01/2018 (17:00-20:30)
Disgrifiad

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Dim ond £10.00 y sesiwn – y gallu i ad-dalu hyd at 2 ddiwrnod gwaith cyn dyddiad y cwrs.

Cwmpas  

Cyflwyno busnesau bach i’r manteision all Twitter eu rhoi i’w busnes, i wneud busnesau yn ymwybodol o’r gwahanol resymau ac amcanion o ran defnyddio Twitter fel llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

Cynnwys

  • Cyflwyniad i Seiberddiogelwch
  • Pam Twitter – Cyflwyniad i Twitter – amlinelliad sylfaenol o Twitter fel llwyfan cyfyngau cymdeithasol i gynnwys rhai ffeithiau a ffigurau
  • Jargon Twitter - beth yw ystyr #hash nod, ateb, hoffi, ail-drydar
  • Sefydlu cyfrif Twitter i gynnwys tudalen broffil, sut a pham i osod llun proffil, sut a pham i osod llun pennawd – ysgrifennu hanes busnes
  • Anatomeg Twitter – taith dywysedig o Twitter i gynnwys trosolwg o hafan, moment, hysbysiadau a negeseuon
  • Gosod neu adolygu gosodiadau a phreifatrwydd
  • Pwy i’w dilyn a chael dilynwyr
  • Anatomeg trydariad - anfon trydariad - ail-drydar
  • Syniadau am gynnwys i ymgysylltu
  • Gosod amcanion Twitter

Dull dosbarthu

Cymysgedd o gyflwyniad, ffrwd fyw o Twitter, arddangosiadau ac ymgeiswyr yn gweithio ar eu cyfrifon Twitter eu hunain.

I archebu a thalu, ffoniwch Janet Turner ar 01824 706896.