Digwyddiad ymgynghori ynghylch Canllaw Cynllunio Atodol drafft AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Lleoliad
Parc Gwledig Loggerheads
Dyddiad(au)
18/01/2018 (14:00-18:00)
Disgrifiad

Mae Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gyda chefnogaeth Partneriaeth yr AHNE, wedi cydweithio i ddatblygu Canllaw Cynllunio Atodol drafft ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Mae’r digwyddiad hwn yn sesiwn alw heibio lle bydd Swyddogion Cynllunio wrth law i ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych chi am y ddogfen ymgynghori.

Pwy gaiff ddod?

Mae ar y tri awdurdod cynllunio lleol eisiau clywed gan amrywiaeth o sefydliadau statudol ac anstatudol, cynghorau tref a chymuned, grwpiau gwirfoddol a’r cyhoedd, yn ogystal ag ymgynghorwyr cynllunio lleol ac asiantau.

Sut i gymryd rhan

Does arnoch chi ddim angen archebu lle i ddod i’r digwyddiad. Gallwch alw i mewn ar y diwrnod.  

Ble mae’r digwyddiad?

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ym Mharc Gwledig Loggerheads.

Gweld sut i gyrraedd Mharc Gwledig Loggerheads

Parcio

Gweld gwybodaeth am barcio ym Mharc Gwledig Loggerheads

Mwy o wybodaeth

Derbyn mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad ynghylch Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol drafft: Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy