Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Graddfeydd Sgorio Amgylchedd y Blynyddoedd Cynnar (prynhawn)

Lleoliad
Russell House - Churton Road - Rhyl
Dyddiad(au)
17/01/2019 (13:00-15:00)
Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant hwn wedi cael ei ddatblygu gan y Tîm Blynyddoedd Cynnar o fewn Addysg a Gwasanaethau Plant er mwyn cefnogi athrawon sy'n darparu cefnogaeth 10% i leoliadau cyn ysgol. Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar beth yw’r Graddfeydd Sgorio Amgylchedd y Blynyddoedd Cynnar (ECERS) a sut all athrawon 10% ei gyflawni.

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r hyfforddiant hwn ar gael i athrawon sy’n darparu 10% mewn lleoliadau cyn ysgol yn Sir Ddinbych. 

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i fynychu’r gweithdy hwn.

Archebu lle mewn gweithdy Hyfforddiant Graddfeydd Sgorio Amgylchedd y Blynyddoedd Cynnar

Yn lle?

Cynhelir yr hyfforddiant yn Tŷ Russell, y Rhyl

Darganfod sut i gyrraedd Tŷ Russell

Parcio

Mae parcio ar gael yn Tŷ Russell neu'r meysydd parcio agosaf yw;

Maes parcio Ffordd Morley

Maes parcio'r Heulfan

Dod o hyd i faes parcio arall