Diwrnod agored Rhannu Bywydau

Lleoliad
Neuadd y Dref Y rhyl
Dyddiad(au)
19/06/2018 (11:00-15:00)
Disgrifiad
shared lives logo

Dewch i wybod mwy am ddod yn ofalwr Rhannu Bywydau (a elwir yn lleoliadau oedolion o’r blaen), galwch heibio am wybodaeth, cyngor a chlywed gan ofalwyr presennol

Pwy all fynychu?

Mae'r digwyddiad yn agored i unrhyw un.

Sut i gymryd rhan

Nid oes angen archebu lle i fynychu’r digwyddiad hwn. Gallwch ddod ar y diwrnod. 

Ble mae’r digwyddiad?

Mae’r digwyddiad hwn yn Neuadd y Dref y Rhyl.

Dewch i wybod sut i gyrraedd Neuadd y Dref y Rhyl.

Parcio

Y meysydd parcio agosaf yw;

Maes parcio gorsaf Reilffordd y Rhyl

Maes parcio’r Tŵr Awyr

Neuadd Morfa

Dod o hyd i feysydd parcio'r cyngor

Mwy o wybodaeth

Dewch i wybod mwy am Rannu Bywydau