Hyfforddiant Gwasanaethau Addysg a Phlant – sesiwn polisi gofal personol a mynd i'r toiled

Lleoliad
Canolfan Tref Dinbych
Dyddiad(au)
22/06/2018 (09:45-12:00)
Disgrifiad

Mae’n rhaid i ysgolion gael polisi gofal personol. Rydym wedi bod yn gweithio gydag ysgolion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, partneriaid ac undebau i ddatblygu polisi enghreifftiol ar gyfer gofal personol a mynd i’r toiled er mwyn helpu ein hysgolion i weithredu'r canllawiau.

Mi fydd y sesiwn yn cynnwys amser i fynd trwy’r polisi, hyfforddiant a sesiwn gwestiynau ac atebion hefo Nyrs Ymataliad o’r Bwrdd Iechyd Lleol.

Pwy gaiff ddod?

Dim ond os ydych yn un o'r isod yn Sir Ddinbych y gallwch fynychu'r digwyddiad hwn:

  • pennaeth ysgol gynradd
  • pennaeth ysgol uwchradd
  • pennaeth ysgol arbennig
  • llywodraethwr ysgol
  • Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig (Cydlynydd AAA) 
  • Gweithiwr Cyswllt Teulu
  • Arweinydd tîm Dechrau'n Deg
  • nyrs ysgol

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i ddod i’r digwyddiad hwn.

Archebu lle yn yr hyfforddiant hwn

Yn lle?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Dref Dinbych

Canfyddwch sut i gyrraedd Neuadd y Dref Dinbych

Parcio

Y maes parcio agosaf ydi Maes Parcio Lôn Crown

Dod o hyd i faes parcio arall

Rhagor o wybodaeth

Canfyddwch fwy am gefnogi dysgwyr gydag anghenion gofal iechyd.