Nantclwyd y Dre Rhuthun: Cyfarfod y Garddwyr

Lleoliad
Nantclwyd y Dre - Rhuthun
Dyddiad(au)
25/06/2018 (14:00-15:00)
Disgrifiad
meet-the-gardeners

Ble fyddai gardd heb y garddwyr? Dewch i gyfarfod y bobl sy’n gweithio’n galed i gadw’r gerddi yn Nantclwyd y Dre yn iach ac yn llewyrchus. Holwch gwestiynau, ceisiwch gyngor a chael ysbrydoliaeth gan ein tîm ymroddedig a chyfeillgar. Bydd y prynhawn yn cynnwys cerdded o amgylch y safle ac yna sesiwn holi ac ateb anffurfiol yng Ngardd y Gegin.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gerddi a garddio dim ots os ydynt yn ddechreuwr neu’n arddwr mwy profiadol.

Sut i gymryd rhan

Nid oes angen i chi gadw lle i ddod i’r digwyddiad hwn. Dewch draw a thalu'r pris mynediad ar y dydd.

Ble mae’r digwyddiad?

Cynhelir y digwyddiad yng ngerddi hanesyddol Nantclwyd y Dre, Rhuthun.

Darganfyddwch sut i fynd i Nantclwyd y Dre

Parcio

Mae Nantclwyd y Dre o fewn cyrraedd ar droed o unrhyw un o feysydd parcio canol y dref.

Dod o hyd i faes parcio’r Cyngor

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae’r ardd, lle cynhelir y rhan fwyaf o’r digwyddiad, a llawr gwaelod Nantclwyd y Dre yn hygyrch gyda chadair olwyn.  Oherwydd natur hanesyddol y safle, nid yw’n bosibl i gadair olwyn fynd i lawr uchaf y tŷ.

Mwy o wybodaeth

Darganfyddwch fwy am Nantclwyd y Dre ar ein gwefan www.nantclwydydre.co.uk neu dilynwch ni ar facebook  www.facebook.com/nantclwydydre