Hyfforddiant Llywodraethwyr: Deall Data Perfformiad Ysgol

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
08/05/2018 (17:30-19:30)
Disgrifiad

Mae’r sesiwn hwn i hyfforddi llywodraethwyr ynghylch sut i ddefnyddio data perfformiad ysgol. Mae hyn wedyn yn edrych ar ddata perfformiad ysgol ar gyfer y rheiny nad ydynt yn deall ystadegau, ac sydd heb lefel A mewn mathemateg! Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar sut a phryd y caiff data ei ddarparu i ysgolion; data asesu perfformiad a Data Teulu Ysgolion.

Bydd yn amlygu beth mae llywodraethwyr angen bod yn ymwybodol ohono a pha gwestiynau sydd angen eu gofyn:

  • Pa mor dda mae ein hysgol yn gwneud?
  • A yw ein perfformiad yn gwella go iawn?
  • Pa feysydd o arfer da sydd gennym?
  • Pwy sy’n tanberfformio?

 

Archebu lle ar yr hyfforddiant hwn