Hyfforddiant Llywodraethwyr: Iechyd a Diogelwch - 17 Mai

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
17/05/2018 (17:00-19:00)
Disgrifiad

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â'r prif egwyddorion y mae ar ysgolion angen eu deall mewn perthynas ag Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys cyfrifoldebau cyflogwyr, rheoli risg, arferion da, diogelwch tân, rheoli traffig, damweiniau a rhoi gwybod am ddigwyddiadau. Bydd yna hefyd sesiwn holi ac ateb ar gyfer llywodraethwyr i godi materion a phryderon y mae arnyn nhw angen cyngor neu arweiniad penodol yn eu cylch.

 

Archebu lle ar yr hyfforddiant hwn