Mis Mawrth Menter: Blas Lleol – Cyfarfod y Cynhyrchwyr

Lleoliad
Pafiliwn Llangollen Llangollen LL20 8SW
Dyddiad(au)
13/03/2018 (09:00-13:00)
Disgrifiad

Dewch i fod yn rhan o chwildro bwyd a diod Cymru!

 ‘Blas Lleol – Cyfarfod y Cynhyrchwyr’ dydd Mawrth 13 Mawrth 2018, Pafiliwn Rhyngwladol Llangollen, 9am - 1pm.

I ddefnyddwyr bwyd fel mân-werthwyr, cogyddion, darparwyr llety, caffis a bwytai.  Os ydych yn rhedeg busnes bwyd sefydledig sy’n defnyddio cynhwysion lleol ar eich bwydlenni’n rheolaidd, neu ond yn dechrau arnynt – dewch draw i gael eich ysbrydoli! Bydd gennym y cynhyrchwyr bwyd lleol gorau yn Sir Ddinbych ac ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, yn ogystal ag ystod o arddangoswyr perthnasol sy’n awyddus i helpu cryfhau a thyfu eich busnes.

Drwy brofi cynhyrchion, arddangosiadau cogyddion a ‘huddles’ gyda chynhyrchwyr ac arddangoswyr, ein nod yw arddangos bwyd a diod y rhanbarth ac ysbrydoli eich syniadau ar gyfer eich busnes, boed yn fawr neu’n fach. ‘Huddle’ yw amser wedi ei drefnu lle bydd cynhyrchwyr ac arddangoswyr yn cyflwyno eu cynnyrch, neges neu stori.

Mae mynediad am ddim, ond cofrestrwch

Archebu lle

Dylai cynhyrchwyr bwyd sydd eisiau stondin yn y digwyddiad gysylltu â DeeValley.GoodGrubClub@gmail.com

 

Yn ôl i Mis Mawrth Menter