Mis Mawrth Menter: Cymhorthfa Busnes galw heibio

Lleoliad
Neuadd y Sir Ffordd Wynnstay Rhuthun LL15 1YN
Dyddiad(au)
08/03/2018 (09:00-17:00)
Disgrifiad
banc-logo

Ydych chi’n bwriadu tyfu eich busnes? Gall Banc Datblygu Cymru a Busnes Cymru helpu

Mae Banc Datblygu Cymru a Busnes Cymru yn cynnal cymhorthfa galw heibio 'Tyfu eich busnes' rhwng 9yb a 5yp ar 8 Mawrth yn 'Neuadd y Sir, Cyngor Sir Ddinbych' 

Mae Anna Bowen, ein Swyddog Buddsoddi lleol yng Ngogledd Cymru, yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau mae hi'n gweithio â nhw yn sicrhau'r arian sydd ei angen arnynt i dyfu ac i ddatgloi cyfalaf ychwanegol trwy weithio gyda'ch banc neu gynghorwyr eraill. Dewch i siarad gydag Anna am eich busnes a'ch cynlluniau. 

Gall busnesau Sir Ddinbych wneud cais am fenthyciadau o £1,000 a mwy gan Fanc Datblygu Cymru ac fe ellir eu defnyddio i ddechrau neu ehangu busnes, i brynu offer neu stoc newydd neu hyd yn oed i brynu busnes. 

Banc Datblygu Cymru - Am gyngor Cyllid

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at emily.wood@bancdatblygu.cymru i archebu sesiwn 30 mun. Neu fel arall rhowch alwad iddi ar 029 2033 8110.

Busnes Cymru - Ar gyfer Cymorth Busnes

Dechrau Busnes? Tyfu eich Busnes? Ffoniwch Busnes Cymru i bwcio apwyntiad i siarad efo Cynghorydd Busnes. 01745 585025