Mis Mawrth Menter: Cymraeg Gwaith

Lleoliad
Gwesty Ty Oriel Ffordd Dinbych Uchaf Llanelwy LL17 0LW
Dyddiad(au)
01/03/2018 (08:30-10:30)
Disgrifiad

Brecwast Gwybodaeth i Fusnesau ‘Cymraeg Gwaith’

Bydd y Sesiynau Gwybodaeth am y Gymraeg yn cynnwys:

  • Gwybodaeth am y manteision o gynyddu dwyieithrwydd yn y busnes;
  • Cyngor ar sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich busnes;
  • Cyngor am hyfforddiant sydd ar gael i’ch helpu drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol;
  • Cyngor ar gefnogi dysgwyr, a
  • Chyfle i drafod a chyd-gynllunio i’r dyfodol.

Mae’r sesiwn hon yn berthnasol ar gyfer busnesau o bob math yn Sir Ddinbych.  

Darperir gan IAITH: y ganolfan cynllunio iaith.  

Archebu lle

Yn ôl i Mis Mawrth Menter